Ogłoszenie Wójta Gminy Liw w sprawie wyników otwartego konkursu.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 sierpnia 2016

Węgrów, dnia 29.08.2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW

 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

 

 

            Wójt Gminy Liw z/s w Węgrowie informuje, iż w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania  publicznego w zakresie kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod nazwą dofinansowanie wydawnictwa  „Małgorzata Pepłowska tkaczka dywanów dwuosnowowych, wycinankarka, wykonawczyni rekwizytów obrzędowych z opłatka” wybrano ofertę:

 

 

Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddział w Węgrowie

Węgrów Aleja Siedlecka 10

07-100 Węgrów

 

 

 

Wysokość udzielonej dotacji: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-29
Data publikacji:2016-08-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1690