Ogłoszenie Wójta Gminy Liw w sprawie wyników otwartego konkursu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 listopada 2016

Węgrów, dnia 15.11.2016 r. 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW 

w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację zgodnie z Rocznym Programem Współpracy Gminy Liw z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok  

            Wójt Gminy Liw z/s w Węgrowie informuje, iż w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania  publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności pod nazwą „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” wybrano dwie oferty złożone przez OSP Borzychy i OSP Wyszków oraz udzielono dotacji w kwocie 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące  złotych) w tym dla oferentów:

1)      OSP Borzychy – 3.000,00 zł

2)      OSP Wyszków – 1.000,00 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-11-17
Data publikacji:2016-11-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1747