Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2017 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2016

Uchwała Nr XIX/134/2016
Rady Gminy w Liwie
z dnia 28 listopada 2016r.

 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017. 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz.U. z 2016r. poz. 617 z późn. zm.) – Rada Gminy w Liwie uchwala, co następuje:

§ 1

            Obniża się średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 (M.P. z 18 października 2016r. poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1 dt do kwoty 41,00 zł.

§ 2

            Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław Jaszczur

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-23
Data publikacji:2016-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:618