Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2017 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 grudnia 2016

Stawki podatku tekst ujednolicony 

§ 1

Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych na rok 2017 w następujących wysokościach:

1)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej:

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych:

1.

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

732,00

2.

powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie

1208,00

3.

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton

1466,00

 

2)      od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

1402,00

2014,00

13

14

1402,00

2014,00

14

15

1402,00

2014,00

15

 

1402,00

2014,00

Trzy osie

12

17

1402,00

2014,00

17

19

1402,00

2014,00

19

21

1746,00

2504,00

21

23

1746,00

2504,00

23

25

1746,00

2504,00

25

 

2014,00

2816,00

Cztery osie i więcej

12

25

2014,00

2816,00

25

27

2014,00

2816,00

27

29

2014,00

2816,00

29

31

2014,00

2816,00

31

 

2014,00

2816,00

3)      od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton:

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych niezależnie od systemu zawieszenia

1.

od 3,5 tony i poniżej 12 ton

1710,00

 

4)      od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

Oś jezdna (osie) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

1620,00

2370,00

18

25

1620,00

2370,00

25

31

1620,00

2370,00

31

 

1620,00

2370,00

Trzy osie

12

40

2322,00

2370,00

40

 

2322,00

3070,00

 

5)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Lp.

Dopuszczalna masa całkowita

Stawka podatku w złotych niezależnie od systemu zawieszenia

1.

od 7 ton i poniżej 12 ton

548,00

 

6)      od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (się jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

1036,00

1218,00

18

25

1036,00

1218,00

25

 

1160,00

1648,00

Dwie osie

12

28

1160,00

1648,00

28

33

1160,00

1648,00

33

38

1160,00

1648,00

38

 

1588,00

2198,00

Trzy osie

12

38

1588,00

1648,00

38

 

1588,00

2198,00

 

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 

Lp.

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych

1.

mniej niż 22 miejsca

1220,00

2.

równej lub większej niż 22 miejsca

2174,00

 § 2

Traci moc Uchwała Nr XI/58/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-12-23
Data publikacji:2016-12-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:606