Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Liw o zwołaniu XXIX sesji Rady Gminy Liw w dniu 24 października 2017 r. o godz. 10.00

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 października 2017

Węgrów, 2017.10.16

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy w Liwie  

OBWIESZCZENIE

Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie

z dnia 16 października 2017 r.

 

    Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) zwołuję zwyczajną XXIX sesję Rady Gminy w Liwie w dniu 24 października 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2 i proponuję następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Piękna posesja w Gminie Liw 2017”  

5. Ocena stanu dróg powiatowych.

6. Przedstawienie projektu realizacyjnego Parku kulturowo-historycznego na Zamku w Liwie.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:

a/ wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok,

b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liw na lata 2017-2021,

c/ uchylenia uchwały Nr XXVIII/202/2017 z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Liwie Nr XXI/149/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Liw na rok 2017,

d/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,

e/ ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością Gminy Liw,

f/ wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Liw,

g/ zakupu nieruchomości gruntowej,

h/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach, w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Jartyporach,

i/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Batorego w Liwie, w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego w Liwie,

j/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Ruchnie, w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Ruchnie,

k/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Starejws,i w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Starejwsi,

l/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie, w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie,

ł/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zającu w ośmioletnią Samorządową Szkołę Podstawową w Zającu.

8. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy w Liwie odbytej w dniu 07.09.2017 roku.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Zamknięcie obrad sesji. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Mieczysław Jaszczur

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-16
Data publikacji:2017-10-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:979