Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy Liw o zwołaniu XXVII sesji Rady Gminy Liw w dniu 30 czerwca 2017r. o godz. 10.00

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2017

Węgrów, 2017.06.23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Liwie

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie

z dnia 23.06.2017 r.

 

     Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446 z późn. zm.) zwołuję zwyczajną XXVII sesję Rady Gminy w Liwie w dniu 30 czerwca 2017r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie przy ul. Mickiewicza 2 i proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

  1. w sprawie sprzedaży gminnej nieruchomości;
  2. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością gminy Liw;
  3. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
  4. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liw na lata 2017-2021;
  5. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/167/2017 Rady Gminy w Liwie z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki krajowej w WFOŚiGW. 

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
/-/ Mieczysław Jaszczur 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-06-23
Data publikacji:2017-06-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:807