Informacja dotycząca rekrutacji do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2017

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw na rok szkolny 2017/2018.

  

1. Kryteria dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli: 

1)   kandydat podlega rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu -wartość kryterium: 40 pkt;

2)   rozpoczynanie lub kontynuowanie edukacji w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w danym przedszkolu przez rodzeństwo kandydata - wartość kryterium: 5 pkt;

3)   oboje rodzice kandydata lub osoba samotnie wychowująca kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą bądź uczą się/studiują w systemie dziennym (stacjonarnym) - wartość kryterium: 20 pkt;

4)   jeden z rodziców kandydata pracuje, wykonuje pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzi gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą bądź studiuje w systemie dziennym (stacjonarnym) - wartość kryterium: 10 pkt;

5)   deklarowany czas pobytu kandydata w przedszkolu przekracza bezpłatny wymiar 5 godzin dziennie: wartość kryterium: 2 pkt za 1 godz.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w punkcie 1 są odpowiednio:

1)   obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – oświadczenie rodzica;

2)   kontynuacja lub rozpoczęcie edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata – oświadczenie rodzica;

3)   prowadzenie gospodarstwa rolnego- oświadczenie rodzica; 

4)   prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej i wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej – oświadczenie rodzica;

5)   pobieranie nauki w systemie dziennym - zaświadczenie ze szkoły/uczelni;

6)   deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu - oświadczenie rodzica. 

3. Terminy rekrutacji: 

Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Liw z dnia 21 marca 2017 r. 

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 27 marca 2017 r.

do 7 kwietnia 2017 r.

od 8 maja 2017 r.

do 10 maja 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych lub innych form wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 od 10 kwietnia 2017 r.

do 12 kwietnia 2017 r.

 od 11 maja 2017 r. 

do 12 maja 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

13 kwietnia 2017 r.

15 maja 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 14 kwietnia 2017 r.

do 20 kwietnia 2017 r.

od 16 maja 2017 r.

do 18 maja 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

21 kwietnia 2017 r.

22 maja 2017 r.

 

Nabór do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

1. Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw wraz z odpowiadającą im liczbą punktów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

1)      uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły podstawowej – liczba punktów 15;

2)    pozostawanie przynajmniej jednego rodzica kandydata w zatrudnieniu na terenie Gminy Liw – liczba punktów 10;

3)      samotne wychowywanie dziecka przez rodzica – liczba punktów 5;

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w punkcie 1 są odpowiednio:

1)      oświadczenie rodzica kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa do tej samej szkoły podstawowej;

2)      oświadczenie rodzica kandydata o zatrudnieniu na terenie Gminy Liw;

3)      oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka; 

3. Terminy rekrutacji: 

Zarządzenie Nr 6 Wójta Gminy Liw z dnia 21 marca 2017 r. 

Lp.

Czynność

Postępowanie rekrutacyjne

Postępowanie uzupełniające

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 10 kwietnia 2017 r.

do 20 kwietnia 2017 r.

od 1 czerwca 2017 r.

do 9 czerwca 2017 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 kwietnia 2017 r.

do 25 kwietnia 2017 r.

od 12 czerwca 2017 r.

do 14 czerwca 2017 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

26 kwietnia 2017 r.

19 czerwca 2017 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 27 kwietnia 2017 r.

do 28 kwietnia 2017 r.

od 20 czerwca 2017 r.

do 22 czerwca 2017 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

8 maja 2017 r.

26 czerwca 2017 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-27
Data publikacji:2017-03-27
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1280