Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. „Zaczarowani książką”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 marca 2017

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności organizacji zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowania dzieci pt. „Zaczarowani książką” 

            Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Borzychy, Borzychy ul. Podlaska 50, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, w szczególności organizacji zajęć pozaszkolnych/pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań dzieci pod nazwą „Zaczarowani książką” realizowanego w okresie od 10.04.2017 do 30.05.2017 w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395.), zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 3 ust.3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 07 kwietnia 2017 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: oc@liw.pl na załączonym formularzu.

Wójt Gminy Liw

/-/ Bogusław Szymański 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-29
Data publikacji:2017-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1936