Zapadła decyzja o likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2018

      Przy jednym głosie wstrzymującym Rada Gminy Liw podjęła uchwałę o likwidacji z końcem obecnego roku szkolnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach. Głównym powodem likwidacji jest bardzo mała liczba uczniów w szkole. Jest to najmniejsza placówka pod względem liczebności klas, a z danych ewidencji ludności Urzędu Gminy Liw wynika, że sytuacja ta w przyszłości nie ulegnie zmianie.

W obecnym roku szkolnym liczba uczniów przedstawia się następująco:

- klasa I – brak oddziału

- klasa II – brak oddziału

- klasa III – 6 uczniów

- klasa IV – brak oddziału

- klasa V – 3 uczniów

- klasa VI – 3 uczniów

- klasa VII – 5 uczniów

Łącznie uczęszcza 17 uczniów i brakuje trzech klas – I, II i IV, a od następnego roku szkolnego do klasy I trafiłoby 3 uczniów.

Warunki lokalowe szkoły są bardzo trudne i nie ma szans na ich poprawę, gdyż szkoła mieści się drewnianym dworze z XIX wieku. W szkole jest pięć sal lekcyjnych, w których prowadzone są zajęcia dla klas szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Przy obecnej strukturze występują problemy z organizacją pracy szkoły, a przy pełnej strukturze ośmioklasowej zabraknie sal dla czterech klas. Lekcje wychowania fizycznego w okresie zimy i niesprzyjających warunków atmosferycznych odbywają się na wąskim korytarzu służącym również jako szatnia. Brakuje pomieszczeń na bibliotekę szkolną. Zbiory książek znajdują się w szafach rozmieszczonych w poszczególnych salach. Nie ma też miejsca na świetlicę i dożywianie uczniów. Urząd Gminy starał się poprawić warunki szkoły, jednak to co można było wykonać to łazienka dla uczniów, do której wchodzi się z jednej z sal.

      W ubiegłym roku szkolnym w kwietniu rodzice 17 uczniów zdecydowali się przenieść swoje dzieci do szkoły w Węgrowie w trakcie trwającego roku szkolnego. W szkole pozostało 25 uczniów. Od września ze szkoły odeszło 7 uczniów, a od listopada kolejnych 2. Rodzice sami zdecydowali w jakich warunkach mają uczyć się ich dzieci. W przypadku likwidacji szkoły jej uczniowie będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Węgrowie. Decyzja taka została podjęta na spotkaniu z rodzicami, gdzie wszyscy rodzice jednogłośnie oświadczyli, że chcą aby ich dzieci kontynuowali naukę w Węgrowie. We wstępnych rozmowach władze Miasta Węgrowa zobowiązały się włączyć Jartypory do obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II oraz zapewnić dowóz uczniów wraz z opieką.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-15
Data publikacji:2018-02-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1050