Uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Liw w roku 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2018

UCHWAŁA NR XXXVII/266/2018

RADY GMINY W LIWIE

z dnia 16 kwietnia 2018r. 

w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Liw w roku 2018 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§1

  1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy Liw na rok 2018, obejmujący Kąpielisko Miejskie Zalew nad Liwcem k/ Węgrowa
  2. Maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska: 300 osób.
  3. Długość linii brzegowej kąpieliska – 35 metrów bieżących.
  4. Organizatorem kąpieliska jest Miasto Węgrów ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów.
  5. Lokalizację kąpieliska określa załącznik graficzny do uchwały. 

§2

W roku 2018 określa się sezon kąpielowy na terenie Gminy Liw na okres od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 roku. 

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liw. 

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-25
Data publikacji:2018-04-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:738