Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów obowiązujące od 15 stycznia 2019 roku.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2019

Od 15 stycznia 2019 r. następuje zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Związana jest ona ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklaracje nie mają obowiązku składania nowej deklaracji i uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi według stawek poddanych poniżej. Opłata jest równa ilości osób zamieszkujących nieruchomość pomnożoną przez odpowiednią stawkę podaną niżej.

Wysokość miesięcznej stawki:

1)  11 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny /segregowane/

2)  22 od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli nie są zbierane w sposób selektywny /zmieszane/

Opłata za gospodarowanie odpadami zbierana będzie przez sołtysów w drodze inkasa, oraz może być wpłacana przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Liw nr konta: 
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010 
lub do kasy Urzędu Gminy Liw w następujących terminach:

za I kwartał do 15 marca danego roku,

za II kwartał do 15 maja danego roku,

za III kwartał do 15 września danego roku,

za IV kwartał do 15 listopada danego roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-01-03
Data publikacji:2019-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:4965