Apel Wójta Gminy w sprawie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

     Stoimy, jako samorząd gminy przed trudnym problemem związanym z realizacją obowiązku odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Gminy Liw oraz finansowania rosnących kosztów tych usług. Od stycznia 2019 r. wzrosły stawki opłaty za odbiór odpadów – dla gospodarstw domowych segregujących odpady 11 zł od osoby miesięcznie, a dla gospodarstw domowych nie segregujących odpadów 22 zł. Podwyżki opłat są związane z rosnącymi kosztami całego systemu zbiórki i zagospodarowania odpadów. To ma miejsce w całym kraju. Gmina Liw ma podpisaną umowę z PGK Węgrów na odbiór odpadów na cały 2019 rok. Jesienią tego roku będziemy musieli przeprowadzić kolejny przetarg na tę usługę. Jednakże prognozy wzrostu opłat w kolejnych latach i poziom segregacji odpadów są niepokojące. Już dzisiaj wiadomo, że od 2020 r. stawka opłaty środowiskowej za składowanie odpadów zmieszanych (z czarnego worka) wzrośnie ze 170 zł za tonę do 270 zł. Polska zobowiązała się wobec Unii Europejskiej do zwiększania poziomu segregacji odpadów. W 2020 r ten poziom powinien wynosić 50%. W roku 2018 w Gminie Liw poziom segregacji wyniósł 22% przy średniej krajowej około 30%.

      W 2018 r zebraliśmy 1133 ton odpadów (wzrost o 11% w stosunku do 2017r.), w tym odpadów zmieszanych 475 tony, szkła 120 ton, tworzyw sztucznych 146 ton, odpadów budowlanych 182 tony, popiołu 48 ton, odpadów wielkogabarytowych 35 ton i odpadów biodegradowalnych 33 tony. Co do zasady koszt systemu odbioru i zagospodarowania odpadów powinien się bilansować czyli gmina nie powinna zarabiać ale i nie wolno jej do systemu dokładać. Stawki opłat muszą więc pokrywać koszty wywozu i zagospodarowania odebranych od mieszkańców odpadów. Stąd wprowadzenie nowych stawek od stycznia 2019 r.

    Co możemy wszyscy zrobić aby opłaty w kolejnych latach nie wzrastały? Wszyscy musimy starać się zmniejszyć ilość odpadów trafiających do czarnego worka czyli odpadów zmieszanych bo za te odpady będziemy w kolejnych latach więcej płacili a dodatkowo jeśli gmina nie osiągnie odpowiednich poziomów recyklingu (segregacji) to możemy narazić się na kary z tego tytułu. Musimy lepiej segregować odpady tak by trafiały one w głównej mierze do worków na odpady segregowane. Należy również odpady, które ulegają biodegradacji zagospodarowywać we własnym zakresie poprzez ich kompostowanie. Jest to możliwe zwłaszcza na terenach wiejskich. Tym sposobem zmniejszymy ilość odpadów zielonych i biodegradowalnych, które muszą być wywożone do Woli Suchożebrskiej koło Siedlec.

     Od najbliższej zbiórki odpadów pracownicy PGK Węgrów będą dokonywali kontroli poprawności segregowanych odpadów. W przypadku gdy będą one źle posegregowane na workach będą umieszczane odpowiednie informacje i takie worki nie będą odbierane. Worki te po odpowiednim posegregowaniu będą odebrane podczas następnego terminu odbioru zgodnego z harmonogramem.

   Apeluję do wszystkich mieszkańców Gminy o zastosowanie się do tych wskazówek tak by w przyszłości nie wzrastały koszty i opłaty za zbierane odpady. To leży w interesie nas wszystkich.

Bogusław Szymański
Wójt Gminy Liw

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-16
Data publikacji:2019-04-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2423