Informacja o przedsiębiorstwie zajmującym się odbiorem odpadów.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 kwietnia 2019

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn.zm.) informuję:

Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Liw w 2018 r. zajmowało się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów.  

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Liw jest:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych,  Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.  ul. Błonie 3,  08-110 Siedlce, Składowisko w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry;

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2018 r. wynosi:

TR = 28,97 %

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2018 r. wynosi:

Ppmts = 22,18%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosi  - 100 %

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-11
Data publikacji:2019-04-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2756