Informacja o przedsiębiorstwie zajmującym się odbiorem odpadów.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2015

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 2013 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn.zm.) informuję:
Od 1 lipca 2013 r. odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Liw zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, 
Tel./fax: (25) 792-23-11, tel.: (25) 792-26-54. http://www.pgk.wegrow.pl/ 

 

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Liw jest:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych, Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. ul. 11 Listopada 19, 08-110 Siedlce, Składowisko w Woli Suchożebrskiej;

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2013r. wynosi: TR = 37,12 %

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013r. wynosi: Ppmts = 22,17%

Zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w terminach ustalonych w harmonogramie łącznie z odbiorem odpadów wielkogabarytowych zajmuje się:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów, 
Tel./fax: (25) 792-23-11, tel.: (25) 792-26-54. http://www.pgk.wegrow.pl/ 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-18
Data publikacji:2015-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2536