Zarządzenie Nr 29 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Starejwsi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 maja 2019

Zarządzenie Nr 29

Wójta Gminy Liw

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Starejwsi

              Na podstawie art. 63 ust.1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.  Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 w Starejwsi, ul. Szkolna 1, 07-100 Węgrów.

§ 2.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-24
Data publikacji:2019-05-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:216