Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2019

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw jak co roku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii podejmującej problem profilaktyki uzależnień „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

6 czerwca 2019 roku na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie odbył się festyn profilaktyczny podsumowujący Kampanię. Organizatorem festynu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie..

Hasło Kampanii 2019 to: „CHCE MI SIĘ CHCIEĆ! czyli o przeciwdziałaniu wyuczonej bezradności.”

CELE KAMPANII 2019

Cele główne:

- wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów,

- edukacja uczniów w obszarze samopoznania w zakresie talentów, zainteresowań, pasji,

- ograniczenie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych

- kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń,

- wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Cele dodatkowe:

- uruchamianie procesów pozytywnego myślenia,

- wspieranie pozytywnych wyborów życiowych,

- kształtowanie wśród uczniów i ich rodziców zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

Tegoroczna kampania ma na celu uświadomienie uczniów, że każdy ma jakiś talent tylko należy go dostrzec i rozwijać.

Jak co roku, w realizację celów zachęciliśmy wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy. Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w gminnym konkursie plastycznym pod hasłem kampanii – JA - ZA 20 LAT. Prace wykonane przez uczniów zostały ocenione wewnętrznie w każdej szkole. Najładniejsze 3 prace każda szkoła przywiozła i zaprezentowała na festynie.

Poza tym każda szkoła wytypowała po jednym uczniu do przedstawienia talentu wokalnego oraz grupę uczniów do pokazania talentu tanecznego. To nie był konkurs, tylko prezentacja talentów.

Sport to również profilaktyka, która uczy zasad, gry fair play, wzajemnej tolerancji. W związku z powyższym jedną z części festynu były rozgrywki sportowe.

Całe spotkanie poprowadzili młodzi konferansjerzy z Wyszkowa Klaudia Buzuk i Mateusz Książek.

Dodatkową atrakcją była prezentacja talentów przez:

 1. Amelię Nowakowską z SSP Wyszków – śpiew
 2. Antoninę Miklaszewską z PSP Grębków - gra na skrzypcach
 3. Gracjan Matusik z PSP Grebków – układanie kostki rubika niezwykle sprawnie i szybko
 4. Julia Topolska z PSP Grębków – śpiew.

Wszyscy uczestnicy prezentujące swoje talenty w kategoriach: plastycznych, muzycznych, tanecznych i sportowych zostali nagrodzeni brawami, dyplomami i drobnymi upominkami.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw dziękuje Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie Pani Irenie Sowińskiej – gospodarzowi tegorocznego festynu oraz wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i miłą atmosferę.

Monika Dejneka
Przewodniczący GKRPA
Kierownik GOPS

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-09
Data publikacji:2019-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:521