Ogłoszenie dot. konsultacji w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Liw oraz określenia sezonu kąpielowego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 stycznia 2020

Węgrów, dn. 07.01.2020 r.

WOC.6344.1.2019

OGŁOSZENIE

dot. konsultacji w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Liw oraz określenia sezonu kąpielowego

 

Wójt Gminy Liw na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy w Liwie w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Liw oraz określenia sezonu kąpielowego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Liw zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości wnoszenia uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały.

Uwagi oraz propozycje zmian można składać w następujących formach:

  1. pisemnej na adres: Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów,
  2. elektronicznej na adres: sekretariat@liw.pl,
  3. ustnej, do protokołu – Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600.

Termin składania uwag i propozycji zmian do projektu uchwały:
od dnia 07.01.2020 r. do dnia 28.01.2020 r.

Uwagi i propozycje zmian złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wszelkie uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia upływu terminu ich składania.

Niniejsze ogłoszenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie i zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liw oraz na stronie internetowej www.liw.pl .  

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:208