GMINA LIW

Komputery dla dzieci i wnuków pracowników PGR

25 maja 2022

Gmina Liw otrzymała dofinansowanie w wysokości 138 000,00 zł.  na zakup laptopów oraz oprogramowania w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Podczas naboru do Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie wpłynęło 46 oświadczeń mieszkańców z czego ostatecznie 35 zostało zweryfikowanych pozytywnie. Pozostałe oświadczenia nie zostały uwzględnione ze względu na brak potwierdzenia zatrudnienia krewnego w PGR lub z powodu rezygnacji z udziału we wsparciu. Za otrzymane środki zostanie zakupionych 35 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczenie sprzętu.

W związku z licznymi pytaniami, informujemy, iż ze wszystkimi osobami, które złożyły oświadczenia i spełniły wymogi formalne konkursu będziemy kontaktowali się w sprawie dalszej realizacji projektu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-05-25
Data publikacji:2022-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:698