GMINA LIW

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. „Festyn Rodzinny w Parku Łubieńskich w Ruchnie, Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liw”

15 czerwca 2023

            Stowarzyszenie „Mieszkańcy dla Ruchny i Ruchenki” Ruchna 171, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Festyn Rodzinny w Parku Łubieńskich w Ruchnie, Gminne Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Liw”

w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

            Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.

            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2023 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: ewidencja@liw.pl na załączonym formularzu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-06-15
Data publikacji:2023-06-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:432