GMINA LIW

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

9 marca 2016

Węgrów, dn. 09.03.2016 r.

WOC.526.2.2016 

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

 

            Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Liw, na tablicy ogłoszeń w urzędzie, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw w dniu 23.02.2016 roku Wójt Gminy Liw zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

            W wyznaczonym terminie tj. do dnia 08.03.2016 roku jedna organizacja zgłosiła swojego kandydata na członka komisji konkursowej do wyboru ofert w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Liw.

 

Lp.

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Adres organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1.

 

Liwskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości oraz Aktywizacji Społeczności Lokalnej

 

Ruchna 73

07-100 Węgrów

 


Wójt Gminy Liw

/-/ Bogusław Szymański 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-03-09
Data publikacji:2016-03-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3968