GMINA LIW

Spis stanu stada zwierząt gospodarskich za 2017 rok

19 października 2017

ARiMR informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 1605 z późn. zm.) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, świń, kóz i owiec) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia każdego roku. Spis stanu stada sporządza się oddzielnie dla każdego gatunku zwierzęcia (bydło, świnie, owce, kozy). 

Spis stanu stada za rok 2017 należy obowiązkowo sporządzić i złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w Węgrowie w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r.

Druki do wypełnienia są dostępne poniżej na stronie lub w siedzibie biura powiatowego oraz na stronie internetowej ARiMR.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-10-19
Data publikacji:2017-10-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:299