GMINA LIW

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i oświatowej w gminie Liw

3 stycznia 2017

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej i oświatowej w gminie Liw

 

Nr projektu: RPMA.07.02.00-14-146/09

Beneficjent: Gmina Liw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie www.mazowia.eu

Całkowita wartość projektu: 2.469.971,43 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1.800.164,14 PLN

Poziom dofinansowania: 85%

Kwota dofinansowania EFRR: 1.530.139,52 PLN

Wkład wspólnotowy (EFRR): 1.530.139,52 PLN

Budżet państwa: 0.000,00 PLN

Okres realizacji projektu:

Rozpoczęcie: 12 lipca 2008 roku

Zakończenie: 22 lutego 2010 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-01-03
Data publikacji:2017-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3775