GMINA LIW

Studium uwarunkowań

16 września 2015

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw.

Celem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liw jest określenie zasad prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze gminy oraz dalszego jej rozwoju. Studium jest dokumentem planistycznym, zawierającym w szczególności informacje w zakresie:

>>>>Tekst jednolity studium<<<<

>>>>Załącznik graficzny do studium - kierunki (plik 31 MB)<<<<

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-16
Data publikacji:2015-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6316