GMINA LIW

Nabory w ramach PROW dla rolników

15 stycznia 2018

  W drugiej połowie stycznia 2018 r. zostanie ogłoszony nabór wniosków na dofinansowanie modernizacji gospodarstw rolnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 ale obejmuje on inny zakres wsparcia (komponent A,B,C) czyli np. modernizację budynków gospodarczych czy inwestycje w hodowle bydła i trzody. Planowane jest rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

    Na marzec br. zaplanowano nabór na program restrukturyzacji małych gospodarstw. Jest to pomoc, która ma pozwolić na zwiększenie rentowności gospodarstw, na ten cel rolnik może dostać 60 tys. zł. W maju ogłoszony będzie nabór na premie dla młodych rolników, dotacja będzie wynosiła 100 tys. zł i ma pomóc osobom w rozpoczęciu działalności we własnym gospodarstwie. W czerwcu br. rolnicy będą mogli składać wnioski na pomoc na działalność pozarolniczą. Takie wsparcie będzie dla rolników lub ich rodzin (domownicy, małżonek), którzy chcą się zająć np.: handlem, rzemiosłem, usługami. Na ten cel dofinansowanie będzie do 100 tys. zł.

   Zostaną wprowadzone również uproszczenia. Najważniejsza zmiana dotyczy pomocy dla małych gospodarstw. Zostanie rozszerzona grupa osób mogąca ubiegać się o wsparcie. Będą to nie tylko rolnicy ubezpieczeni w KRUS ale także ci, którzy ubezpieczyli się dobrowolnie. Oznacza to, że rolnicy, którzy mają mniej niż hektar przeliczeniowy, gospodarują na słabych glebach będą mogli także ubiegać się o pomoc unijną. Zmiana dotyczy także premii dla młodych rolników. Zostanie wydłużony okres liczenia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dotychczas rolnik mógł ubiegać się o dotację, jeśli rozpoczął taką działalność 18 miesięcy przed złożeniem wniosku, teraz okres ten został wydłużony do 2 lat.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-15
Data publikacji:2018-01-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:699