GMINA LIW

Sprawozdanie z obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej Liw

29 stycznia 2018

      26 stycznia w Urzędzie Gminy Liw odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia Spółki Wodnej Liw. Corocznie na początku roku dokonywane jest podsumowanie działalności Spółki Wodnej za rok ubiegły oraz uchwalenie planu pracy i wysokości składki na rok następny. Zarząd Spółki Wodnej Liw działał w następującym składzie: Adam Strąk-przewodniczący, Ryszard Solka – zastępca przewodniczącego, Tadeusz Matusik – sekretarz, Paweł Jabłonowski – członek.

      Sprawozdanie z działalności Spółki za rok ubiegły przedstawił Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych Sławomir Salach. Spółka Wodna Liw wykonała konserwację rowów melioracyjnych na długości 25 577 mb, odmulono mechanicznie 10 389 mb, usunięto 141 awarii u 139 rolników, oczyszczono 79 wylotów, wycięto krzaki na powierzchni 225,8 ara, wykoszono skarp rowów w ilości 66 429 m2, oczyszczono 60 sztuk przepustów, rozebrano 85 sztuk przetamowań, oczyszczono 35 sztuk studzienek, uzupełniono 12 pokryw drenarskich. Do wykonania w bieżącym roku pozostało jeszcze 30 awarii zgłoszonych w roku ubiegłym.

      W roku ubiegłym RZSW zakupił ciągnik z kosiarką za kwotę 200 tys. Natomiast dotacja z budżetu państwa w 2017 roku została zwiększona ponad dwukrotnie i wyniosła 67 378 zł. Wynik finansowy na koniec roku był dodatni i wynosił ponad 16 tys. zł.

Walne Zgomadzenie Spółki Wodnej Liw udzieliło absolutorium Zarządowi oraz przyjęło do wykonania plan pracy na rok 2018. Składka z jednego hektara została ustalona w kwocie nie zmienionej czyli 40 zł z hektara.

Obecny na zebraniu Wójt Gminy Liw Bogusław Szymański poinformował, że w roku ubiegłym Gmina wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o pozwolenie na odstrzał redukcyjny 105 sztuk bobrów z obszaru siedmiu sołectw. Dyrekcja określiła termin odstrzału od początku października 2017 do końca lutego 2018. Zobowiązanymi do odstrzału zostały koła łowieckie dzierżawiące dany obszar w poszczególnych sołectwach.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-29
Data publikacji:2018-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:917