GMINA LIW

Podsumowanie najważniejszych działań w Gminie Liw w 2017 roku

29 stycznia 2018

Samorząd Gminy Liw prowadził w roku 2017 szereg działań mających znaczący wpływ na rozwój całej gminy i poprawę życia mieszkańców. Zrealizowano zdecydowanie większość zadań zaplanowanych w ubiegłorocznym budżecie, niektóre z nich z udziałem środków unijnych.

Jedną z najważniejszych dziedzin była dalsza poprawa funkcjonowania gminnej oświaty. W roku ubiegłym zakończony został rozłożony na dwa lata duży projekt pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych w Gminie Liw wraz z instalacją OZE”, obejmujący dwie szkoły podstawowe w Ruchnie i Starejwsi oraz dwa przedszkola w Liwie i Wyszkowie. Po przeprowadzonej w 2016 termomodernizacji w roku ubiegłym dokonano wymiany oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz na dwóch salach gimnastycznych zainstalowano panele fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej na potrzeby szkół. Na ten projekt gmina uzyskała dofinansowanie ze środków unijnych (EFRR) w kwocie 1 236 741,05 zł, natomiast z budżetu gminy na to zadanie wydatkowano kwotę 703 354,58 zł, co łącznie stanowi 1 940 095,63 zł.

Dodatkowo w przedszkolu w Liwie nastąpiła przebudowa i rozbudowa placówki polegająca na powiększeniu jej o jedno pomieszczenie, tak by mogły się zmieścić trzy grupy dzieci oraz powstała nowa strefa wejściowa z podjazdem dla niepełnosprawnych oraz wiatrołapem. Koszt rozbudowy wyniósł 138 524,33 zł. W przedszkolu w Wyszkowie od września ub. roku nastąpiło wydłużenie czasu pracy przedszkola z pięciogodzinnego na ośmiogodzinny. Radosnym zwieńczeniem tych działań było otwarcie w Wyszkowie placu zabaw – „Podwórka talentów NIVEA” wygranego w konkursie firmy Nivea.

Ważną częścią zadań gminy jest gospodarka wodno-ściekowa. W ub. roku kontynuowany był program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Powstało 116 oczyszczalni, dzięki czemu ta ilość zwiększyła się do 256. W 2017 roku koszt budowy przydomowych oczyszczalni wyniósł 1 171 565,04 zł. Na tę inwestycję gmina otrzymała pożyczkę w kocie 817 863,48 zł oraz mieszkańcy wnieśli wkład własny w wysokości 332 403,75 zł. Trwały również przygotowania do budowy kanalizacji sanitarnej w Jarnicach – wspólny projekt z Miastem Węgrów i PWiK Węgrów został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Urząd Gminy również przygotował dokumentację techniczną na modernizację przepompowni sieciowej w Wyszkowie wraz z budową pierścienia łączącego sieci wodociągowe pomiędzy Pierzchałami a Wyszkowem. Pozwoli to wyłączyć wyeksploatowaną stację w Zającu. Przygotowana została również dokumentacja techniczna na rozbudowę sieci wodociągowej w Ludwinowie, Borzychach i Tończy. Koszt wykonania w/w dokumentacji wyniósł 44 231,00 zł.

W dziedzinie drogownictwa zostały wybudowane drogi o nawierzchni asfaltowej: Jartypory-Butlerów (I etap) za kwotę 393 466,19 zł, Krypy (I etap) za kwotę 199 914,41 zł oraz nakładka asfaltowa w Zającu (I etap) z kwotę 23 833,46 zł. Gmina przeznaczyła kwotę 100 000,00 zł na dofinansowanie budowy odcinka drogi powiatowej z Liwa w kierunku Zawad, którą zrealizowało Starostwo Powiatowe. W centrum Liwa, przy ulicy Kościelnej został wybudowany parking z kostki brukowej, którego koszt wyniósł 27 303,39 zł.

Władze gminy starały się, aby przy drodze krajowej nr 62 przebiegającej przez Ludwinów, Starawieś i Borzychy kontynuowana była budowa chodników przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. W roku ubiegłym Urząd Gminy przekazał wykonaną dokumentację techniczną a GDDKiA wykonała chodnik, który połączył Borzychy ze Starejwsią. Gmina wykonała również projekt techniczny budowy chodnika z Ludwinowa do Miedzanki wraz z kładką na rzece Miedzanka. Według zapewnień GDDKiA zostanie on wykonany w bieżącym roku.

W 2017 roku w obszarze bezpieczeństwo mieszkańców gminy zrealizowano dwa ważne projekty, a mianowicie jednostki OSP gminy otrzymały nowe samochody ratowniczo -gaśnicze. Dla OSP Liw został zakupiony średni uterenowiony samochód ratowniczo-gaśniczy marki MAN z dodatkowym wyposażeniem, na który gmina oraz OSP Liw uzyskały dofinansowanie z:

Drugą jednostką OSP, która w 2017 roku wzbogaciła się o nowy samochód jest OSP Borzychy. Jednostka ta zakupiła nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Opel, który w całości został sfinansowany z dotacji w wysokości 200 000,00 zł, przekazanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego pod tytułem ”Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”.   

Z innych zadań zrealizowanych w roku 2017 warto wspomnieć o remoncie Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wyszkowie polegającym na wymianie pokrycia dachowego oraz nowego pieca centralnego ogrzewania, którego koszt wyniósł 95 500,00 zł.

W ramach rozwoju turystyki w 2017 roku został uroczyście otwarty punkt widokowy, popularnie zwany Sowią Górą. Modernizacja tego miejsca odbyła się w ramach realizacji projektu pod nazwą: „Sowia Góra – Baza edukacyjna Doliny Liwca”. Projekt został współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 46 458,00 zł i środków gminy Liw w kwocie 13 802,00 zł.

W ub. roku gmina pozyskała środki unijne z programu Leader, które zostaną wykorzystane w 2018 roku na remonty siedmiu świetlic wiejskich w Połaziu, Witankach, Popielowie, Ludwinowie, Ruchnie, Wyszkowie i Zającu.

Był to dobry rok dla rodzin posiadających dzieci i korzystających z programu 500+. Przez cały rok 1110 dzieci i 671 rodzin uzyskiwało świadczenie 500+, to jest ponad 74% wszystkich dzieci do 18 roku życia. Do tych rodzin wpłynęło łącznie blisko 6 mln zł.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Budowa chodnika przy drodze krajowej; Starawieś - Borzychy

  Budowa chodnika przy drodze krajowej; Starawieś - Borzychy

 • Powiększ zdjęcie Budowa chodnika przy drodze krajowej; Starawieś - Borzychy

  Budowa chodnika przy drodze krajowej; Starawieś - Borzychy

 • Powiększ zdjęcie Budowa chodnika przy drodze krajowej; Starawieś - Borzychy

  Budowa chodnika przy drodze krajowej; Starawieś - Borzychy

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

  Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

  Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

  Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

  Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

  Przebudowa drogi Jartypory - Butlerów

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi w miejscowości Krypy

  Przebudowa drogi w miejscowości Krypy

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi w miejscowości Krypy

  Przebudowa drogi w miejscowości Krypy

 • Powiększ zdjęcie Przebudowa drogi w miejscowości Krypy

  Przebudowa drogi w miejscowości Krypy

 • Powiększ zdjęcie Remont drogi w miejscowości Zając

  Remont drogi w miejscowości Zając

 • Powiększ zdjęcie Remont drogi w miejscowości Zając

  Remont drogi w miejscowości Zając

 • Powiększ zdjęcie Budowa parkingu w miejscowości Liw przy ul. Kościelnej

  Budowa parkingu w miejscowości Liw przy ul. Kościelnej

 • Powiększ zdjęcie Budowa parkingu w miejscowości Liw przy ul. Kościelnej

  Budowa parkingu w miejscowości Liw przy ul. Kościelnej

 • Powiększ zdjęcie Samochód OSP Borzychy

  Samochód OSP Borzychy

 • Powiększ zdjęcie Samochód OSP Borzychy

  Samochód OSP Borzychy

 • Powiększ zdjęcie Samochód OSP Liw

  Samochód OSP Liw

 • Powiększ zdjęcie Samochód OSP Liw

  Samochód OSP Liw

 • Powiększ zdjęcie Samochód OSP Liw

  Samochód OSP Liw

 • Powiększ zdjęcie Plac zabaw w Wyszkowie – „Podwórko talentów NIVEA”

  Plac zabaw w Wyszkowie – „Podwórko talentów NIVEA”

 • Powiększ zdjęcie Plac zabaw w Wyszkowie – „Podwórko talentów NIVEA”

  Plac zabaw w Wyszkowie – „Podwórko talentów NIVEA”

 • Powiększ zdjęcie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Powiększ zdjęcie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Powiększ zdjęcie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

 • Powiększ zdjęcie Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wyszkowie

  Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wyszkowie

 • Powiększ zdjęcie Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wyszkowie

  Remont Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Wyszkowie

 • Powiększ zdjęcie Rozbudowa przedszkola w Liwie

  Rozbudowa przedszkola w Liwie

 • Powiększ zdjęcie Rozbudowa przedszkola w Liwie

  Rozbudowa przedszkola w Liwie

 • Powiększ zdjęcie Rozbudowa przedszkola w Liwie

  Rozbudowa przedszkola w Liwie

 • Powiększ zdjęcie Sowia Góra

  Sowia Góra

 • Powiększ zdjęcie Sowia Góra

  Sowia Góra

 • Powiększ zdjęcie Termomodernizacja placówek oświatowych

  Termomodernizacja placówek oświatowych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-01-29
Data publikacji:2018-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:953