GMINA LIW

Dofinansowanie do zakupu kotłów grzewczych w 2018 roku

1 lutego 2018

Wójt Gminy Liw mając na względzie poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Liw uprzejmie informuje o możliwości uzyskania dofinansowania ze  środków  WFOŚiGW w ramach programu„Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”. W ramach tego programu każdy z mieszkańców może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 5 000,00 zł do 75% kosztów kwalifikowanych zadania (o ile nie ulegną zmianie postanowienia dokumentacji konkursowej WFOŚiGW).

Program przewiduje następujące możliwości:

a) wymianę kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (bez dodatkowego rusztu żeliwnego

b) zastąpienie posiadanych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła

Koszty niekwalifikowane zadania ponoszone przez mieszkańca to:

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie uczestnictwa na obowiązującym druku do dnia 23 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 pokój nr 14.

Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 792-28-21 wew. 23

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-02-01
Data publikacji:2018-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1333