GMINA LIW

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w Jarnicach

13 kwietnia 2018

   10 kwietnia została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Jarnicach. Gmina Liw będzie realizowała to zadanie we współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Węgrowie oraz Miastem Węgrów w ramach umowy partnerskiej pod nazwą: Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw. Zadanie to otrzyma dofinansowanie unijne w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

    Pod koniec ub. roku zostały ogłoszone dwa przetargi na budowę kanalizacji w Jarnicach jednak przetargi musiały zostać unieważnione gdyż złożone oferty znacznie przewyższały kosztorys inwestorski. Dopiero ogłoszony w tym roku trzeci już przetarg zakończył się rozstrzygnięciem. Najkorzystniejsza oferta okazała się niższa od kosztorysu inwestorskiego. Koszt całkowity zadania wynosi 4,4 mln netto a wartość dofinansowania jaką będziemy mogli otrzymać z UE to kwota 2,3 mln zł (63,75 % kosztów kwalifikowanych). Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Budowlane IMBAU z Pruszynka k/ Siedlec. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej długości 4,7 km, sieć kanalizacji tłocznej długości 2,2 km, trzy przepompownie oraz przyłącza kanalizacyjne w ilości 165. Ścieki zostaną odprowadzone do miejskiej oczyszczalni ścieków. W roku bieżącym ma być wykonany odcinek kanalizacji od Węgrowa do Jarnic drogą gruntową przez las oraz zostanie wykonana jedna przepompownia.

    Powyższy projekt jest kolejnym projektem partnerskim z PWiK i Miastem Węgrów. Poprzedni projekt dotyczył miejscowości Ruchna i Ruchenka. Dzięki tej umowie możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego z funduszy unijnych oraz odprowadzenie ścieków z terenu gminy Liw do oczyszczalni w Węgrowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-13
Data publikacji:2018-04-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:759