GMINA LIW

Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018

4 czerwca 2018

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw jak co roku przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii podejmującej problem profilaktyki uzależnień „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

30 maja 2018 roku na terenie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zającu odbył się festyn profilaktyczny podsumowujący Kampanię. Organizatorem festynu była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw.

Hasło Kampanii 2018 to: „Autoportret. Zadziwiam siebie, gdy siebie poznaję – czyli o budowie poczucia własnej wartości”. 

CELE KAMPANII 2018

 1. Wspieranie budowy poczucia własnej wartości.
 2. Nauka samooceny, doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia.
 3. Wspieranie pozytywnych wyborów życiowych dzieci i młodzieży.
 4. Ograniczanie podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych.
 5. Wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej (alkohol, papierosy, dopalacze, nowe narkotyki) poprzez prowadzenie zajęć profilaktycznych, spotkań, konkursów.
 6. Kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: umiejętność budowania relacji z otoczeniem, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
 7. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
 8. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.

Jak co roku, w realizację celów zachęciliśmy wszystkie szkoły z terenu naszej Gminy. Uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w gminnym konkursie plastycznym pod hasłem kampanii – AUTOPORTRET. Komisja oceniająca w składzie: Mieczysław Jaszczur – Przewodniczący Rady Gminy w Liwie, Katarzyna Chlebny – kierownik referatu oświaty oraz Włodzimierz Kałuski – członek GKRPA przyznała 3 nagrody główne, które otrzymali:

I.      Wiktoria Mazurek kl. IV SSP w Wyszkowie

II.     Krystian Popowski kl. VII SSP w Jartyporach

III.    Magdalena Kuryłek kl. IV SSP w Wyszkowie

oraz 3 wyróżnienia:

1.      Szymon Banaszek kl. VI SSP w Ruchnie

2.      Agnieszka Żukowska kl. VII SSP w Wyszkowie

3.      Karol Kocon kl. V SSP w Zającu

W tym roku uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Wyszkowie pod kierunkiem Pani Jolanty Turemki przygotowali program profilaktyczny związany z celami Kampanii i zaprezentowali go pozostałym uczestnikom festynu.

Dodatkową atrakcją była wspólna zabawa przy ZUMBIE, prowadzona przez choreografa Pana Łukasza Cacko.

Sport to również profilaktyka, która uczy zasad, gry fair play, wzajemnej tolerancji. W związku z powyższym jedną z części festynu były mecze piłki nożnej. Wszystkie drużyny reprezentujące swoje szkoły nagrodzone zostały pucharami oraz kamizelkami odblaskowymi:

I miejsce – Liw, II miejsce – Ruchna, III miejsce – Wyszków, pozostałe szkoły tj. Zając, Jartypory i Starawieś za udział.

Na naszym festynie nie mogło zabraknąć przedstawicieli Policji. Uczniowie mogli porozmawiać z policjantami o bezpieczeństwie, a możliwość obejrzenia samochodu policyjnego cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy Liw dziękuje Dyrektorowi Samorządowej Szkoły Podstawowej w Zającu Pani Hannie Domańskiej – gospodarzowi tegorocznego festynu oraz wszystkim nauczycielom za zaangażowanie i miłą atmosferę.

Monika Dejneka
Przewodniczący GKRPA

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-06-04
Data publikacji:2018-06-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:787