O G Ł O S Z E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2018

Wójt Gminy Liw uprzejmie informuje, że zgodnie z danymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), trzyletni krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy w rolnictwie aktualnie został wykorzystany w 100%, który wynosi 225 700 000,00 euro.

Oznacza to, że wszelka pomoc finansowa z budżetu państwa oraz budżetów samorządów od dnia 7 listopada br. nie może być udzielana w skali całego kraju.
W związku z powyższym Wójt Gminy Liw nie może udzielać ulg i umorzeń w podatku rolnym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-21
Data publikacji:2018-11-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:845