GMINA LIW

„ZDALNA SZKOŁA+”

18 grudnia 2020

Gmina Liw otrzymała dofinansowanie z rządowego programu „Zdalna szkoła+” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Gmina w ramach projektu zakupiła 28 laptopów wraz z licencją oraz akcesoriami, w tym 28 laptopów za kwotę 60.889,92 zł., 28 szt. oprogramowania Office Std 2019 o wartości 9.987,60 zł., 28 kompletów akcesoriów (torba do laptopa, słuchawki z mikrofonem i mysz) o wartości 3.919,96 zł. oraz 4 sztuki słuchawek o wartości 220,00 zł. Ogółem na zakupy w ramach programu Zdalna szkoła + Gmina wydatkowała kwotę 75.017,48 zł. (kwota 75.000 zł. pochodziła z dotacji a 17,48 zł. ze środków własnych Gminy).

Zakupiony w ramach projektu sprzęt został wypożyczony uczniom i nauczycielom przez dyrektorów szkół, którzy przeprowadzili wcześniej rozeznanie wśród uczniów i nauczycieli na temat potrzeb sprzętowych.

Po wznowieniu zajęć w tradycyjnej formie wypożyczony sprzęt wróci do szkół i będzie wykorzystywany w bieżącej pracy szkoły.

Wójt Gminy Liw

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-12-18
Data publikacji:2020-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1335