Budowa sieci gazowej w Ruchnie - informacja dla mieszkańców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2021

Urząd Gminy Liw informuje mieszkańców Ruchny, że trwa proces projektowania sieci gazowej, która w pierwszym etapie obejmie część miejscowości. Wraz z projektem sieci i jej wykonaniem planowanym w 2021 roku istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania przyłączy gazowych do nieruchomości właścicieli, którzy chcą korzystać z gazu. Możliwość przyłączenia do sieci gazowej będą mieli właściciele nieruchomości położonych przy następujących ulicach:

- al. Łubieńskich

- ul. Siedlecka (do numeru ul. Siedlecka 36)

- ul. Strażacka

- ul. Akacjowa (do numeru ul. Akacjowa 35).

W związku z powyższym osoby, które są zainteresowane wykonaniem przyłącza do swojej nieruchomości proszeni są o wypełnienie, podpisanie i złożenie do Urzędu Gminy Liw wniosku o określenie warunków przyłączenia w terminie do 31 marca 2021 r. Druk wniosku oraz instrukcja wypełnienia znajduje się poniżej niniejszej informacji. Wersję papierową wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy Liw.

Koszt przyłączenia do sieci gazowej na obecną chwilę wynosi 2 622,48 zł brutto za przyłącze o długości  do 15 metrów. Opłata za każdy metr przyłącza  powyżej 15 metrów wynosi 93,71zł brutto. Powyższa opłata jest wnoszona na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa po wykonaniu przyłącza. Przyłącze obejmuje odcinek rury od sieci do granicy nieruchomości zakończony szafką sterowniczą.

Ponadto Urząd Gminy Liw informuje, że w ramach programu „Czyste Powietrze” realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na następujący zakres prac :

-wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej,

-zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem c.w.u. z osprzętem,

- Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.

Obowiązujący program dzieli beneficjentów na 2 grupy:

1.      Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

2.      Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby fizyczne będące właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

- 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym

- 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Więcej informacji o programie „Czyste Powietrze” można uzyskać na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-19
Data publikacji:2021-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:649