GMINA LIW

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 17 ze zm.) Gmina Liw informuje, iż podstawowa kwota o której mowa w art. 12 na rok 2020 dla:

  1. Przedszkoli wynosi miesięcznie na jednego ucznia - 965,28 zł;
  2. Szkół podstawowych, w których zorganizowano odział przedszkolny wynosi miesięcznie na jednego ucznia – 360,84 zł.

Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2019r.:

  1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Liw, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 166;

W szkołach podstawowych, w których zorganizowano odział przedszkolny, prowadzony przez Gminę Liw, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 24.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-04
Data publikacji:2019-06-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3668