Informacja dotycząca rekrutacji do szkół i do przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw na rok szkolny 2016/2017.

 

 1. Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Liw.
 2. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają w tym przedszkolu na rok szkolny 2016/2017 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie od 29 lutego 2016 r. do 4 marca 2016 r. Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria wynikające z art. 20c. ust.2 ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.).
 4. Jeśli przedszkole / oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, wówczas następuje II etap postępowania rekrutacyjnego, w którym brane będą pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr IV/24/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Liw. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola dostępny jest w danym przedszkolu lub szkole z oddziałem przedszkolnym.
 5. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniem Nr 4 Wójta Gminy Liw z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw w roku szkolnym 2016/2017.

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,
 jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

 1. Zgłoszenia uczniów do szkoły należy dokonać w terminie: od 15 lutego 2016 r. do 12 marca 2016 r. Wzór deklaracji dostępny jest w danej szkole, do której uczeń zamierza uczęszczać.
 2. W przypadku dysponowania przez szkołę podstawową wolnymi miejscami, do klasy pierwszej mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się wg kryteriów określonych w Uchwale Nr XII/81/2015 Rady Gminy w Liwie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Liw oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w każdej szkole.
 4. Terminy rekrutacji zostały określone Zarządzeniu Nr 4 Wójta Gminy Liw z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw w roku szkolnym 2016/2017.

 

Do klasy pierwszych publicznych gimnazjów przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określa Mazowiecki Kurator Oświaty. 

http://bip.kuratorium.waw.pl/bip/zarzadzenia-kuratora/1126,ZARZADZENIE-nr-5-z-dnia-27-stycznia-2016-r.html

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej jednostce oświatowej Gminy Liw. 

/-/ Katarzyna Chlebny

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:4652