Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba uczniów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) Gmina Liw informuje, iż podstawowa kwota o której mowa w art. 12 na rok 2019 dla:

  1. Przedszkoli wynosi miesięcznie na jednego ucznia - 810,27 zł;
  2. Szkół podstawowych, w których zorganizowano odział przedszkolny wynosi miesięcznie na jednego ucznia – 196,77 zł. 

Informujemy także, że statystyczna liczba dzieci wg SIO na dzień 30 września 2018r.:

  1. W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Liw, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 156;
  2. W szkołach podstawowych, w których zorganizowano odział przedszkolny, prowadzony przez Gminę Liw, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wynosi 22.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-04
Data publikacji:2019-06-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1075