GMINA LIW

Zagospodarowanie przestrzenne

Artykuły

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Jartypory dla działek o numerach 2018/1 i 2018/2

31 stycznia 2024

Ogłoszenie Wójta Gminy Liw o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Jartypory dla części działek o numerach 2018/1 i 2018/2

20 stycznia 2023

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

14 grudnia 2022

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

3 stycznia 2022

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

17 września 2015

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej o: Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren zabudowy produkcyjnej i usług komunikacyjnych w miejscowości Jartypory

Plany zagospodarowania przestrzennego obejmujący farmę wiatrową w miescowości Jartypory

16 września 2015

Plany zagospodarowania przestrzennego obejmujący trasę rurociągów do transportu ropy naftowej

16 września 2015

Plan obejmujący trasę rurociągów do transportu ropy naftowej zlokalizowanej w obrębie miejscowości:
Połazie, Zawady, Liw, Krypy i Ruchna oraz stacji pomp ST2 Zawady we wsi Liw i stacji zasuw we wsi Krypy wraz z ustaleniem strefy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej o: Plany zagospodarowania przestrzennego obejmujący trasę rurociągów do transportu ropy naftowej

Studium uwarunkowań

16 września 2015

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw.

Czytaj więcej o: Studium uwarunkowań

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-16
Data publikacji:2015-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:33153