GMINA LIW

Najnowsze aktualności

Artykuły

7 kwietnia 2020

KOMUNIKAT

31 marca 2020

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG informujemy, że :

 1. Istnieje możliwość składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą do Urzędu Gminy, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
 2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
 3. Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP) musi być poprzedzone potwierdzeniem tożsamości składającego wniosek i uprawnień do jej podjęcia.
 4. W przypadku przesłania wniosku papierowego pocztą lub wrzucenia do urny bez potwierdzenia notarialnego, przedsiębiorca będzie wezwany w celu weryfikacji tożsamości lub uzupełnienia i ewentualnej poprawy, jeśli będzie zawierał błędy formalne.

Wójt
/-/ Bogusław Szymański

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT

24 marca 2020

ZARZĄDZENIE Nr 16

Wójta Gminy Liw

z dnia  24  marca  2020 r.

w sprawie zmiany organizacji pracy Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie

Na podstawie art. 33 ust 3  i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U z 2020 r. poz. 491) zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ze względu na sytuacją epidemiologiczną od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia pracy Urzędu Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie polegające na wykonywaniu zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. Obsługa interesantów będzie prowadzona za pomocą:

a)    Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal,

b)   wiadomości e-mail: wykaz spraw do załatwienia dostępny na stronie www.bip.liw.pl zakładka Załatw sprawę i na stronie www.liw.pl w zakładce Urząd Gminy/Referaty i samodzielne stanowiska.

c)    telefonu: 25 7922821, 25 7922805, 25 7922477, 25 7923362;

 1. Dopuszcza się przyjęcia i obsługę interesantów w szczególnie uzasadnionych przypadkach.  

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.

Czytaj więcej o:

Szanowni Państwo,

24 marca 2020

w związku z koniecznością podjęcia działań związanych z rozpowszechnianiem się coronawirusa COVID – 19, a co za tym idzie z koniecznością odizolowania osób, które potencjalnie mogą być nim zarażone, uprzejmie informuję, że uruchomiono platformę https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych przeznaczoną dla obywateli, którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkami pomocy społecznej.

W związku z powyższym uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny od pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00 pod nr 025 792 28 05 oraz każdego dnia w godz. 7.30 – 19.00 pod nr 664 007 008, w celu uzyskania niezbędnych informacji oraz zgłaszania osób, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych. 

Monika Dejneka

Kierownik GOPS Liw z/s w Węgrowie

Czytaj więcej o: Szanowni Państwo,

24 marca 2020

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM

17 marca 2020

Szanowni Państwo!!!

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego wirusem COVID-19, w trosce o zdrowie i życie Państwa i pracowników bardzo proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do niezbędnego minimum.

Wszelkie sprawy, które nie wymagają Państwa osobistej wizyty w Urzędzie możecie zrealizować przez telefon bądź elektronicznie z pracownikami Urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

za pomocą:

 • Internetu: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal,
 • wiadomości e-mail: wykaz spraw do załatwienia dostępny na stronie www.bip.liw.pl zakładka Załatw sprawę i na stronie www.liw.pl w zakładce Urząd Gminy/Referaty i samodzielne stanowiska.
 • telefonu: 257922821, 257922805, 257922477, 257923362.

OD DNIA 18.03.2020 ROKU DO ODWOŁANIA
KASA URZĘDU BĘDZIE NIECZYNNA.

Regulowanie zobowiązań finansowych wobec Gminy można realizować za pomocą bankowości elektronicznej na rachunki bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie:

1. wpłaty z tytułu podatków, opłat skarbowych i innych należności
nr 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010 

2. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nr 81 9236 0008 0000 0606 2000 0600

Wzór dowodu wpłaty :

- zobowiązania podatkowe

- opłata za odpady komunalne

Jednocześnie zostaje wydłużony termin płatności zobowiązań podatkowych i opłaty za odpady do dnia 30.06.2020 r. bez naliczania odsetek ustawowych.

Wójt Gminy Liw
  Bogusław Szymański

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LIW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

16 marca 2020

Szanowni Państwo

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oraz Waszych najbliższych bardzo proszę o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wszelkie sprawy, które nie wymagają Państwa osobistej wizyty w Urzędzie możecie zrealizować przez telefon bądź elektronicznie z pracownikiem Urzędu i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, otrzymacie Państwo telefonicznie informacje, które nie naruszają Państwa danych.

Osoby z objawami przeziębienia: gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem proszę o pozostanie w domach.

Zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą:

 • Internetu: Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
 • wiadomości e-mail: wykaz spraw do załatwienia dostępny na stronie www.bip.liw.pl zakładka Załatw sprawę i na stronie www.liw.pl w zakładce Urząd Gminy/Referaty i samodzielne stanowiska.
 • telefonu: 257922821, 257922805, 257922477, 257923362

W obecnej sytuacji zachęcam Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej na rachunki bankowe w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Węgrowie:

1. wpłaty z tytułu podatków, opłat skarbowych i innych należności
nr 06 9236 0008 0000 0606 2000 0010 

2. wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
nr 81 9236 0008 0000 0606 2000 0600

Drodzy Mieszkańcy dbajmy nawzajem o nasze zdrowie, ponieważ sytuacja w kraju jest dynamiczna, musimy Wszyscy działać zgodnie z zaleceniami Rządu.

Obecnie kluczowe znaczenie mają szeroko zakrojone działania profilaktyczne, przestrzeganie wydawanych zaleceń oraz zachowanie spokoju.

Proszę Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się wirusa na terenie Gminy Liw.

BĄDŹMY OSTROŻNI I ODPOWIEDZIALNI !!!

Wójt Gminy Liw
  Bogusław Szymański

Czytaj więcej o: KOMUNIKAT WÓJTA GMINY LIW DLA MIESZKAŃCÓW GMINY

15 marca 2020

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego
KORONAWIRUSEM, w trosce o zdrowie i życie mieszkańców
wprowadza się na terenie Gminy Liw:

ZAKAZ KORZYSTANIA
Z PLACÓW ZABAW, SIŁOWNI PLENEROWYCH
DO ODWOŁANIA

Czytaj więcej o:

Biblioteki publiczne zamknięte od 12 marca

12 marca 2020

Na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
biblioteki publiczne zostaną zamknięte dla czytelników od 12 marca.

Czytaj więcej o: Biblioteki publiczne zamknięte od 12 marca

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11 marca 2020