GMINA LIW

Najnowsze aktualności

Artykuły

Informacja o bezpłatnym odbiorze folii z gospodarstw rolnych

13 grudnia 2018

Informujemy, że firma H.B. GROUP z Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Broniewskiego 10A przyjmuje bezpłatnie folię po sianokiszonce, skrzynki, pojemniki plastikowe itp. tel. 534 232 323.

Czytaj więcej o: Informacja o bezpłatnym odbiorze folii z gospodarstw rolnych

Rekrutacja do projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

12 grudnia 2018

POMOC DLA STRAŻAKA OSP RUCHNA

11 grudnia 2018

 

W nocy 10.12 br. jednemu ze strażaków OSP Ruchna spłonął cały dobytek w tym firma z której utrzymywał swoją rodzinę. Zachęcamy do wsparcia zbiórki organizowanej przez strażaków ochotników na rzecz poszkodowanej rodziny. Poniżej zamieszczamy APEL o Pomoc strażaków z OSP Ruchna.

 

APEL o Pomoc

Zazwyczaj to my niesiemy pomoc Państwu, tym razem to my potrzebujemy Waszej pomocy.

Nasz apel ma bezpośredni związek z pożarem, jakim wybuchł dzisiejszej nocy. Osobą poszkodowaną w tej sytuacji jest strażak z naszej jednostki. W jednej chwili On, Jego Rodzina, stracili dorobek życia, główne źródło zarobkowe. Dlatego też jako koledzy, przyjaciele, druhowie razem działający na rzecz ochrony przeciwpożarowej apelujemy o pomoc finansową do Państwa, wszystkich Jego znajomych, strażaków z innych jednostek, instytucji oraz wszystkich ludzi, którzy wyrażą chęć pomocy. W tym momencie liczy się dla nich każda złotówka, bo poniesione straty i zobowiązania są nie współmierne do tego, w jakiej znajduje się obecnie sytuacji.

My ze swojej strony będziemy starali pomóc się mu bezpośrednio, w odbudowie pogorzeliska. Natomiast pomoc pośrednia to organizowanie zbiórek w naszej miejscowości oraz darowizny pieniężne od ludzi dobrego serca.

Przez te dwa tygodnie, jakie zostały do Świąt Bożego Narodzenia, prosimy Was o pomoc. Zebrane pieniążki przed samymi świętami BN przekażemy pogorzelcom. Tyle ze swojej strony możemy uczynić.

Uruchomiona została zrzutka na portalu zrzutka.pl. Jeśli chcieliby Państwo pomóc należy kliknąć link poniżej.

Kliknij Pomoc dla Strażaka OSP Ruchna

Czytaj więcej o: POMOC DLA STRAŻAKA OSP RUCHNA

Skład Rady Gminy Liw w kadencji 2018 - 2023

22 listopada 2018

O G Ł O S Z E N I E

21 listopada 2018

Wójt Gminy Liw uprzejmie informuje, że zgodnie z danymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), trzyletni krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy w rolnictwie aktualnie został wykorzystany w 100%, który wynosi 225 700 000,00 euro.

Oznacza to, że wszelka pomoc finansowa z budżetu państwa oraz budżetów samorządów od dnia 7 listopada br. nie może być udzielana w skali całego kraju.
W związku z powyższym Wójt Gminy Liw nie może udzielać ulg i umorzeń w podatku rolnym.

Czytaj więcej o: O G Ł O S Z E N I E

Obchody Dnia Seniora w Gminie Liw

20 listopada 2018
Powiększ zdjęcie Obchody%20Dnia%20Seniora%20w%20Gminie%20Liw

 

W dniu 17 listopada 2018 r. w Wiejskim Klubie Kultury w Jarnicach już po raz 9 obchodziliśmy  Światowy Dzień Seniora, który przypada na 14 listopada.

Z okazji  Dnia Seniora

 życzymy Wam długich lat życia w dobrym zdrowiu,

pełnego rodzinnego ciepła, pogody ducha, satysfakcji

oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Niech jesień życia będzie najlepszym czasem

do spełnienia rzeczy niespełnionych,

a każdy dzień niech dostarcza Państwu radości.

   W spotkaniu wzięło udział około 140 seniorów z terenu naszej gminy, zrzeszonych w 5 klubach seniora. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawicieli Rady Gminy w Liwie oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Czytaj więcej o: Obchody Dnia Seniora w Gminie Liw

Relacja z obchodów Dnia Niepodległości w Gminie Liw

13 listopada 2018
Powiększ zdjęcie Obchody%20w%20Wyszkowie

Festiwal Tańca ”Zatańczmy dla Niepodległej”

9 listopada 2018
Powiększ zdjęcie

Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Gminie Liw

7 listopada 2018
Powiększ zdjęcie

WYSZKÓW WCIĄŻ ŚPIEWA … DLA OJCZYZNY

30 października 2018
Powiększ zdjęcie