Wójt Gminy Liw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność gminy Liw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2019

OGŁOSZENIE

NR GZR. 6840.1.2019

z dnia 14 maja 2019 roku

Wójt Gminy Liw

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY LIW

 

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Położenie nieruchomości: Liw, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 423/41

Powierzchnia działki: 0,0543 ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00036241/5

Wartość nieruchomości: 7.480,00zł

        Nieruchomość gruntowa niezabudowana, w kształcie wydłużonego prostokąta. Działka położona na terenach zabudowy mieszkalno - zagrodowej, wyposażonych w sieci energetyczne i wodociągowe.

       Na podstawie art. 34  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zmianami) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem  art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

            W związku z powyższym osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, za cenę określoną w niniejszym wykazie, w Urzędzie Gminy Liw, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26.06.2019 roku. Brak złożenia oświadczenia w terminie spowoduje, że nieruchomość zostanie wystawiona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

            Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, sołectwa Liw na okres 21 dni, (tj. od 14.05.2019r do 05.06.2019r) oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw: www.liw.pl, www.bip.liw.pl. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w najbliższym numerze Tygodnika Siedleckiego.

            Szczegółowych informacji o sprzedaży w Urzędzie Gminy Liw w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2 udziela Joanna Pędzich w pokoju nr 14 lub pod nr tel. 25/792-28-05.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-14
Data publikacji:2019-05-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:238