Gospodarka odpadami komunalnymi

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych Gminy Liw na 2022 rok

18 lutego 2022

Ulotka segregacja odpadów.

18 lutego 2022

Miesięczne stawki za odbiów odpadów komunalnych oraz terminy uiszczania opłat

18 lutego 2022

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1 października 2021

Nowe stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów obowiązujące od 1 października 2021 roku.

1 października 2021

Termin częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Liw

23 grudnia 2019

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Liw.

23 grudnia 2019

Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

18 lipca 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Liw w 2019 roku.

22 grudnia 2020

Informacja o bezpłatnym odbiorze folii z gospodarstw rolnych

13 grudnia 2018

Informujemy, że firma H.B. GROUP z Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Broniewskiego 10A przyjmuje bezpłatnie folię po sianokiszonce, skrzynki, pojemniki plastikowe itp. tel. 534 232 323.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-18
Data publikacji:2015-09-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:43932