Zagospodarowanie przestrzenne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Decyzja o warunkach zabudowy.

16 września 2015

Zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego, polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, (z wyjątkiem inwestycji celu publicznego),  wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy jest wymagana również w przypadku zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

Czytaj więcej o: Decyzja o warunkach zabudowy.

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

17 września 2015

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj więcej o: Zaświadczenie o przeznaczeniu działki

Plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren zabudowy produkcyjnej i usług komunikacyjnych w miejscowości Jartypory

Plany zagospodarowania przestrzennego obejmujący farmę wiatrową w miescowości Jartypory

16 września 2015

Plany zagospodarowania przestrzennego obejmujący trasę rurociągów do transportu ropy naftowej

16 września 2015

Plan obejmujący trasę rurociągów do transportu ropy naftowej zlokalizowanej w obrębie miejscowości:
Połazie, Zawady, Liw, Krypy i Ruchna oraz stacji pomp ST2 Zawady we wsi Liw i stacji zasuw we wsi Krypy wraz z ustaleniem strefy bezpieczeństwa.

Czytaj więcej o: Plany zagospodarowania przestrzennego obejmujący trasę rurociągów do transportu ropy naftowej

Studium uwarunkowań

16 września 2015

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Liw.

Czytaj więcej o: Studium uwarunkowań

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-16
Data publikacji:2015-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:21424