Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu w debacie nad „RAPORTEM O STANIE GMINY LIW ZA 2019 ROK”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2020

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) dnia 15.06.2020 roku Wójt Gminy Liw przedstawił Radzie Gminy w Liwie „RAPORT O STANIE GMINY LIW ZA 2019 ROK”.

W debacie nad „RAPORTEM O STANIE GMINY LIW ZA 2019 ROK” zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Liwie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Liw odbędzie się 24 czerwca 2020 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 23 czerwca 2020 r. w godzinach 8:00 -16:00 w Urzędzie Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej gminy, a także w sekretariacie Urzędu Gminy Liw.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-17
Data publikacji:2020-06-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:216