Jesteś tutaj: Start / Aktualności / Ogłoszenie

Ogłoszenie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 czerwca 2020

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
 3. Dyspozycyjność w godzinach od 7.00 do 20.00.

Wymagania pożądane:

 1. Empatia, sumienność i rzetelność, samodzielność, dyskrecja, umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Umiejętność organizowania pracy w domu u chorego.
 3. Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub kurs opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej.

Zakres obowiązków:

Usługi opiekuńcze mogą obejmować:

 1. Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. przyrządzanie posiłków, a w razie konieczności przecieranie lub miksowanie pokarmów.
 2. Czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznego tj. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych a w razie konieczności zabezpieczenie w pieluchomajtki, pomoc w przebieraniu, pomoc w przełażeniu chorego na łóżko, pomoc w myciu (twarzy, rak).
 3. Czynności związane z utrzymaniem higieny otoczenia tj. wycieranie kurzu, mycie podłóg, odkurzanie, mycie okien.
 4. Zapewnienie kontaktu z otoczeniem tj. wychodzenie z klientem na spacery, pośredniczenie w kontaktach z instytucjami.

Wymiar i zakres usług opiekuńczych:

Usługi opiekuńcze u 1 klienta świadczone będą w wymiarze 10 godzin miesięcznie. Ilość dni w tygodniu świadczonych usług oraz zakres zleconych czynności, zależeć będzie od indywidualnych potrzeb klienta.

Wynagrodzenie:

 1. Za świadczone usługi opiekuńcze Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 17,00 zł brutto (słownie: siedemnaście złotych) za każdą godzinę zegarową wykonania zlecenia.
 2. Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z dojazdami Zleceniobiorcy ani ewentualnymi przejazdami podczas świadczenia usług opiekuńczych.
 3. Do czasu świadczenia usług wlicza się wyłącznie czas wykonywania czynności zleconych, nie wlicza się natomiast czasu dojazdu Zleceniobiorcy do osoby, w stosunku do której świadczone są usługi opiekuńcze ani jego powrotu do miejsca zamieszkania.

Miejsce wykonania usługi:

Miejscem wykonania usługi będzie miejsce zamieszkania klienta na terenie gminy Liw – Zając.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys zawodowy/CV.
 2. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (jeśli osoba posiada).
 4. Dokumenty potwierdzające obywatelstwo (do wglądu).
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane prosimy o składnie kompletu dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów, pok. nr 13 z dopiskiem „Opiekun usług opiekuńczych” osobiście lub za pośrednictwem poczty do 17 czerwca 2020 r. do godziny 16.00. Liczy się data wpływu do Ośrodku.

Kandydaci spełniające wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-06-09
Data publikacji:2020-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1278