Ogłoszenie o wycince drzew.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 listopada 2015

Wójt Gminy Liw informuje, iż wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew przyjmowane będą od dnia 15 marca 2016 roku. Stosownie do art. 83c ust. 1 zmienionej ustawy o ochronie przyrody organ właściwy do wydania zezwolenia przed jego wydaniem dokonuje oględzin z zakresu występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Dlatego też, aby dokonać poprawnej oceny obecności bądź braku gatunków chronionych w obrębie drzew, a także stanu zdrowotnego drzew, oględzin dokonuje się w okresie wegetacyjnym drzew czyli od 15 marca do 15 października. Z kolei wycinki drzew dokonuję się poza okresem wegetacyjnym drzew oraz poza okresem lęgowym ptaków czyli odpowiednio od 15 października do 15 marca. Jedynym odstępstwem od ustalonych zasad jest zagrożenie stwarzane przez drzewo, przy czym zagrożenie to powinno mieć rzeczywisty charakter, a nie hipotetyczny, zaś usunięcie drzewa w takim wypadku powinno stanowić jedyną możliwość usunięcia stanu zagrożenia.  

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-11-06
Data publikacji:2015-11-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:3818