Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Liw do roku 2024”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 lutego 2021

Węgrów, dnia 19.02.2021r.

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Liw

Działając na podstawie art. 46 oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020  poz. 283)

zawiadamiam

o wyłożeniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Liw do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu.

Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać:

w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów;

­za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: srodowisko@liw.pl;

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Liw w mieście Węgrów: ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów;

­ w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do wiadomości publicznej, tj. do dnia 12 marca 2021 r.

 Organem właściwym do rozparzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Liw.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją, tj. projektem „Programu ochrony środowiska dla Gminy Liw do roku 2024” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Liw.

 

                                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy

  /-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-02-19
Data publikacji:2021-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:315