Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE

18 stycznia 2019

Na terenie powiatu węgrowskiego w ramach działań "BEZPIECZNE FERIE 2019" będą działały następujące punkty kontroli autokarów przewożących dzieci i młodzież:

KPP Węgrów

Węgrów – parking, ul. Przemysłowa,

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Węgrowie zaprasza na szkolenie

17 stycznia 2019

„Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych związkami azotu pochodzenia rolniczego, dyrektywa azotanowa i wodna”

(PROGRAM AZOTANOWY)

które odbędzie się dnia 22.01.2019r. (wtorek) o godz. 10:00

w

Urzędzie Gminy Liw z siedzibą w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku

15 stycznia 2019

Harmonogram zebrań - wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Liw

14 stycznia 2019

Spotkanie autorskie i promocja książki Jadwigi Peciak

10 stycznia 2019
Przejdź do - Spotkanie autorskie i promocja książki Jadwigi Peciak

Informacja na temat podwyżki opłaty za odbiór odpadów komunalnych i nowego sposobu jej określenia.

4 stycznia 2019

Rekrutacja do projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

12 grudnia 2018

POMOC DLA STRAŻAKA OSP RUCHNA

11 grudnia 2018

 

W nocy 10.12 br. jednemu ze strażaków OSP Ruchna spłonął cały dobytek w tym firma z której utrzymywał swoją rodzinę. Zachęcamy do wsparcia zbiórki organizowanej przez strażaków ochotników na rzecz poszkodowanej rodziny. Poniżej zamieszczamy APEL o Pomoc strażaków z OSP Ruchna.

 

APEL o Pomoc

Zazwyczaj to my niesiemy pomoc Państwu, tym razem to my potrzebujemy Waszej pomocy.

Nasz apel ma bezpośredni związek z pożarem, jakim wybuchł dzisiejszej nocy. Osobą poszkodowaną w tej sytuacji jest strażak z naszej jednostki. W jednej chwili On, Jego Rodzina, stracili dorobek życia, główne źródło zarobkowe. Dlatego też jako koledzy, przyjaciele, druhowie razem działający na rzecz ochrony przeciwpożarowej apelujemy o pomoc finansową do Państwa, wszystkich Jego znajomych, strażaków z innych jednostek, instytucji oraz wszystkich ludzi, którzy wyrażą chęć pomocy. W tym momencie liczy się dla nich każda złotówka, bo poniesione straty i zobowiązania są nie współmierne do tego, w jakiej znajduje się obecnie sytuacji.

My ze swojej strony będziemy starali pomóc się mu bezpośrednio, w odbudowie pogorzeliska. Natomiast pomoc pośrednia to organizowanie zbiórek w naszej miejscowości oraz darowizny pieniężne od ludzi dobrego serca.

Przez te dwa tygodnie, jakie zostały do Świąt Bożego Narodzenia, prosimy Was o pomoc. Zebrane pieniążki przed samymi świętami BN przekażemy pogorzelcom. Tyle ze swojej strony możemy uczynić.

Uruchomiona została zrzutka na portalu zrzutka.pl. Jeśli chcieliby Państwo pomóc należy kliknąć link poniżej.

Kliknij Pomoc dla Strażaka OSP Ruchna

Skład Rady Gminy Liw w kadencji 2018 - 2023

22 listopada 2018

O G Ł O S Z E N I E

21 listopada 2018

Wójt Gminy Liw uprzejmie informuje, że zgodnie z danymi z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), trzyletni krajowy limit skumulowanej kwoty pomocy w rolnictwie aktualnie został wykorzystany w 100%, który wynosi 225 700 000,00 euro.

Oznacza to, że wszelka pomoc finansowa z budżetu państwa oraz budżetów samorządów od dnia 7 listopada br. nie może być udzielana w skali całego kraju.
W związku z powyższym Wójt Gminy Liw nie może udzielać ulg i umorzeń w podatku rolnym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-07-21
Data publikacji:2015-07-21
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:34240