Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu produkcji olejów i karbonizatu w Zawadach Gmiana Liw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2022

Węgrów, dnia 03.01.2022  r.

 

GKŚ.6220.19.2021.IS(17)

                                                          

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania
 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.)

Wójt Gminy Liw

podaje do publicznej wiadomości


 informacje, że w dniu 03 stycznia 2022 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Liw nr GKŚ.6220.19.2021.IS(16) o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  na budowie zakładu produkcji olejów i karbonizatu na działkach o nr ewidencyjnych 11 oraz 12 w obrębie miejscowości Zawady, gmina Liw, ze względu na jego bezprzedmiotowość.

Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Liw w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, pok. 14, w godz. 8oo – 16oo.

 

Wójt Gminy

/-/ Bogusław Szymański

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-01-03
Data publikacji:2022-01-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Burczyńska
Liczba odwiedzin:1744