Wójt Gminy Liw podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych oraz gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Liw

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 lutego 2022

OGŁOSZENIE

z dnia 8 lutego 2022 roku

Wójt Gminy Liw

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH  ORAZ GRUNTOWYCH ZABUDOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LIW

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana

Położenie nieruchomości: Zając, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 82/2

Powierzchnia działki: 0.2458 ha

Powierzchnia użytkowa budynku – 172,84 m2

Powierzchnia zabudowy: 204,60 m2

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00031707/5

Wartość nieruchomości: 196 000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100)

 Nieruchomość gruntowa zabudowana byłą hydrofornią. Na terenie działki znajdują się 2 studnie głębinowe. W studniach głębinowych zostały wymontowane pompy głębinowe. Głębokość studni nr 1 - 51 m, studni nr 2 – 56 m. Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący. W budynku  brak urządzeń do poboru i uzdatniania wody. Teren działki ogrodzony, uzbrojony  w instalację elektryczną i wodociągową.

 

2. Nieruchomość gruntowa

Położenie nieruchomości: Popielów, gm. Liw, powiat węgrowski

Nr ewidencyjny działki: 608

Powierzchnia działki: 0, 3700 ha

Numer Księgi Wieczystej: SI1W/00065615/0

Wartość nieruchomości: 6 800,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)

 Nieruchomość gruntowa niezabudowana. Brak dostępu do drogi. Gmina Liw posiada ½ udziału we własności przedmiotowej nieruchomości.

             Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

             W związku z powyższym osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, winni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa pierwszeństwa, za cenę określoną w niniejszym wykazie, w Urzędzie Gminy Liw, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 22.03.2022 roku.

            Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Liw z/s w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów na okres 21 dni, (tj. od 08.02.2022 r. do 28.02.2022 r.) oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy Liw: www.liw.pl, www.bip.liw.pl. Ponadto informacja o wywieszeniu wykazu ukaże się w najbliższym numerze Tygodnika Siedleckiego.

 

/-/ Bogusław Szymański

Wójt Gminy Liw

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-02-08
Data publikacji:2022-02-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2283