PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lutego 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

- EDYCJA 2022

DOFINANSOWANIE - 109 140,00

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA - 109 140,00

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie informuje, że Gmina Liw przystąpiła do realizacji resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Usługi asystencji osobistej wpisują się w jeden z głównych celów Funduszu, tj. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Tak więc nadrzędnym celem usług asystencji osobistej powinno być dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Usługi asystenta w szczególności polegają na pomocy w:    

1)   wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2)   wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3)   załatwianiu spraw urzędowych;

4)   korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5)   zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Liczba uczestników Programu to 4 osoby niepełnosprawne  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym orzeczeniem ZUS, KRUS.

Limit godzin usług asystenta przypadający na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 70 godzin miesięcznie.

Uczestnik Programu nie ponosi opłat za usługi świadczone przez Asystenta w ramach programu.

Szczegółowe informacje na temat w/w Programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Liw z/s w Węgrowie lub pod numerem telefonu  25 308 12 62 w dniach  i godzinach pracy Ośrodka.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o Programie Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022 znajdziesz na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Wójt Gminy Liw

/-/ Bogusław Szymański

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-02-17
Data publikacji:2022-02-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:784