„Mamy wiele wspólnego”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 kwietnia 2022

Od sierpnia do grudnia 2021 r. Samorządowe Przedszkole w Liwie zaangażowało się w realizację organizowanego przez Fundację Prima Security i koordynowanego przez Panią Monikę Doktorską projektu „Mamy wiele wspólnego”, w którym udział wzięły dzieci wraz z rodzinami oraz pracownicy placówki.

Projekt był realizowany w ramach konkursu Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Działanie 3. Kultura łączy pokolenia.

Wzięło w nim udział 10 rodzin wielopokoleniowych: dziadkowie, rodzice i dzieci. Zadania realizowane w projekcie były przede wszystkim okazją do wspólnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych tj.:

- piknik inaugurujący projekt,

- warsztaty plastyczne – 24 godziny,

- warsztaty teatralne – 46 godzin,

- sztuka teatralna ,,Mistrz Twardowski w Węgrowie’’ z udziałem uczestników projektu,

- sztuka teatralna ,,Po drugiej stronie lustra – świat oczami dziecka” z udziałem uczestników projektu,

- gra miejska Wielokulturowy Węgrów,

- wycieczka do Królewskiego Ogrodu Światła w Pałacu w Wilanowie,

- wydanie broszury informacyjnej z płytą „Mamy wiele wspólnego”.

Projekt „Mamy wiele wspólnego” poprzez swój wielopokoleniowy charakter umożliwił wzmocnienie więzi rodzinnych, wspólne spędzenie czasu oraz stworzył przestrzeń na lepsze poznanie siebie nawzajem. Ponadto, przyczynił się do intensyfikacji współpracy naszej placówki z rodzicami, stworzenia partnerskich relacji między rodzicami a nauczycielami w zakresie odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci. Dodatkowo, dzięki wielu różnorodnym działaniom (zajęcia plastyczne, teatralne, wycieczka, gra miejska) projekt umożliwił wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci, wzmacnianie ich poczucia wartości z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji i uzdolnień, a dzięki wymiarowi kulturowemu, miał również dużą wartości edukacyjną.

Projekt był realizowany we współpracy z Węgrowskim Ośrodkiem Kultury. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Opracowanie

Magda Piechaczek

Wioleta Księżopolska

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-04-08
Data publikacji:2022-04-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:975