Ogłoszenie Wójta Gminy Liw w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania pt. „Zakończenie lata”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 września 2022

Węgrów, dnia  14.09.2022 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIW

W SPRAWIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI NA JEGO REALIZACJĘ ZGODNIE Z ROCZNYM PROGRAMEM WSPÓŁPRACY GMINY LIW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, OKREŚLONYMI W  ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK

Wójt Gminy Liw z/s w Węgrowie informuje, iż w wyniku postępowania konkursowego na realizację zadania w zakresie: kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Liw   

pt. „Zakończenie lata”

wybrano ofertę:

Ochotniczej Straży Pożarnej w Jartyporach, Jartypory 133, 07-100 Węgrów.

Wysokość udzielonej dotacji 8.000,00 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-14
Data publikacji:2022-09-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1082