Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej na realizację zadania publicznego pt. „Konkurs Piosenki Ekologicznej – Śpiewanie na polanie”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 kwietnia 2016

            Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Zającu, Zając 41, 07-100 Węgrów złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pod nazwą „Konkurs Piosenki Ekologicznej – Śpiewanie na polanie” w trybie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

            Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Liw oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Liw.

            Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 13 kwietnia 2016 r. osobiście, w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Liw z/s w Węgrowie ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów lub drogą elektroniczną na adres: oc@liw.pl na załączonym formularzu.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-04-04
Data publikacji:2016-04-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:2558