Oświata w Gminie Liw od nowego roku szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 marca 2017

     Od 1 września w Polsce nastąpi zmiana ustroju szkolnego polegająca na likwidacji gimnazjów i powrocie do 8-letnich szkół podstawowych. W Gminie Liw został przygotowany projekt zmian w sieci szkolnej, który polegał na utworzeniu na bazie budynku Gimnazjum Gminy Liw szkoły podstawowej obejmującej obwód z następujących miejscowości: Jartypory, Jarnice, Krypy, Ludwinów i Popielów. Warunkiem powstania szkoły w Węgrowie było włączenie do jej obwodu miejscowości Jartypory, gdzie obecnie funkcjonuje szkoła podstawowa, jednak warunki lokalowe tej szkoły są bardzo złe. Projekt sieci szkół był omawiany zarówno w Ministerstwie Edukacji Narodowej jak i Kuratorium Oświaty.  Początkowo w MEN uzyskaliśmy informację o możliwości przeniesienia Szkoły Podstawowej w Jartyporach do nowej szkoły w Węgrowie, ostatecznie jednak na spotkaniu w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Gmina otrzymała informację, że przeniesienie szkoły w Jartyporach jest możliwe jedynie w drodze likwidacji i wskazania uczniom tej szkoły miejsca realizacji obowiązku szkolnego w nowej szkole w Węgrowie. Z tego względu Rada Gminy Liw podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej w Jartyporach a następnie zwrócono się do Kuratorium Oświaty o wydanie opinii o likwidacji, która to opinia jest dla Gminy wiążąca. Niestety Mazowiecki Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował wniosek, w uzasadnieniu wskazując, że warunki nauki w szkole w Jartyporach są dobre. Niewątpliwie wpływ na taką decyzję Kuratora Oświaty miał protest części rodziców oraz nauczycieli szkoły w Jartyporach, którzy byli przeciwni likwidacji szkoły. Wydanie negatywnej opinii przez Kuratora Oświaty, która jest wiążąca dla Gminy skutkuje tym, że Gmina Liw od 1 września nie utworzy szkoły podstawowej w budynku Gimnazjum Gminy Liw.

       Publiczna Szkoła Podstawowa w Jarnicach, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji w Jarnicach postanowiła, że od nowego roku szkolnego zaprzestaje działalności a tym samym nastąpi całkowita likwidacja placówki.

      Od 1 września 2017 r. sześcioletnie szkoły podstawowe z mocy ustawy przekształcają się w ośmioletnie szkoły podstawowe, a plan sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Liw oraz granice obwodów tych szkół pozostają niezmienione:

1) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Jartyporach do obwodu, której należy miejscowość Jartypory.

2) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Liwie do obwodu, której należą miejscowości: Liw, Zawady, Połazie, Popielów, a ponadto z Gminy Korytnica miejscowość Rąbież.

3) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ruchnie do obwodu, której należą miejscowości: Ruchna i Ruchenka.

4) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Starejwsi do obwodu, której należą miejscowości: Starawieś, Borzychy, Tończa.

5) Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszkowie do obwodu, której należą miejscowości: Wyszków, Witanki, Pierzchały, Ossolin, Janowo, Kucyk, Śnice, Jarnice, Jarnice Pieńki.

6) Samorządowa Szkoła Podstawowa w Zającu do obwodu, której należą miejscowości: Zając, Szaruty.

Zgodnie z założeniami reformy od września 2017 r. rozpocznie się wygaszanie Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie. Na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I gimnazjum oraz z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Granice obwodu dla wygaszanego Gimnazjum Gminy Liw im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Węgrowie od 1 września 2017 r., podobnie jak w przypadku szkół podstawowych, pozostają bez zmian: Borzychy, Janowo, Jarnice, Jartypory, Kucyk, Liw, Ossolin, Pierzchały, Połazie, Popielów, Ruchna, Ruchenka, Starawieś, Szaruty, Śnice, Tończa, Witanki, Wyszków, Zając, Zawady.

Miejscowości Krypy i Ludwinów, które planowano włączyć do obwodu szkoły podstawowej utworzonej w budynku Gimnazjum Gminy Liw w Węgrowie zostały włączone do obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Węgrów. Krypy włączono do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, a Ludwinów – do szkoły podstawowej tworzonej w budynku Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-03-13
Data publikacji:2017-03-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Wołynka
Liczba odwiedzin:1239